Enviar Lectura

En breve estará habilitado este servizo a través do cal poderá enviar a lectura do seu contador.