AQUAOLEIROS, S.A. é a empresa pública creada polo Concello de Oleiros para a xestión do servizo público de abastecemento de auga potable. A súa sede está situada na Rúa Francisca Herrera, 3 no edificio municipal de facenda e comezou a operar o 20 de xullo de 2022.

O obxectivo de AQUAOLEIROS, S.A. dende a súa concepción como empresa pública é o de prestar un servizo de máxima calidade aos 18.000 aboados e que este sexa compatible co maior aproveitamento do recurso, a auga que tanto debemos coidar, e co mantemento das taxas de subministración mais económicas no entorno no que o Concello de Oleiros se ubica.