Pago de Recibos

Se vostede non ten domiciliado o pago dos seus recibos ou ben recibiu un aviso de devolución ou corte, pode realizar o pago a través dos seguintes medios:

  • Directamente na nosa oficina, con tarxeta ou en metálico (ver horario).
  • En calquera caixeiro de  ou na app Caixabanknow (se é cliente desta entidade).
  • A través da pasarela de pagos de , na seguinte ligazón.
IMPORTANTE

Teña en conta que se o seu recibo esta fora de prazo (ver data límite de cobro que figura no cuerpo inferior da factura) o pago só poderá realizalo na nosa oficina.