Normativa

Recopilamos nesta sección a normativa que regula a prestación dos servizos que se aplican no noso recibo.

 

SERVIZO DE AUGA (CONCELLO DE OLEIROS):
SERVIZO DE ALCANTARILLADO E DEPURACIÓN (CONCELLO DE OLEIROS):
SERVIZO DE RECOLLIDA E TRATAMENTO DE RESIDUOS URBANOS (CONSORCIO “AS MARIÑAS”):
CANON DA AUGA (XUNTA DE GALICIA):